Datateknik. Sensorfusion i Sakernas Internet - Simon Gustafsson och Victor Nilsson, utfört på Combitech; Distribuera mera - Spark och Hadoop utan Big Data - Oscar Nihlgård, utfört på Cybercom; Integration of social media - Michael Johansson, utfört på SAAB Training & Simulation

488

Examensarbete i datateknik, 15 hp * År 4–5. Tekniska beräkningar, 7,5 hp; Examensarbete för civilingenjör i datateknik, 30 hp; Profilering mot samverkande inbyggda system: Obligatoriska kurser: Inbyggda realtidssystem, 7,5 hp; Programmering av distribuerade system, 7,5 hp * Nätverk för inbyggda system, 7,5 hp; Parallelldatorer i inbyggda system, 7,5 hp

Utbildning. Anmälan och antagning. Examensarbete och uppsats Exempel på skräddarsydda uppdragsutbildningar s civilingenjörsutbildning i Datateknik vara något för dig. Exempel på vad du kan arbeta som: Programmerare - programmering, underhållsservice av databaser, mjukvaruprogrammerare, mjukvara för inbyggda system, realtidsprogrammerare Konstruktör/utvecklingsingenjör - projektera, konstruera och programmera automationssystem, testning, drifttagning, PLC-programmering. Om examensarbetet skrivs i samarbete med näringslivet handleds det av en person från Högskolan samt en person från företaget eller organisationen. Vid Högskolan finns även en examinator kopplad till arbetet. Exempel på tidigare examensarbeten.

  1. Employment service
  2. Medium sierska
  3. Utbildar tekniker
  4. Www di se aktier
  5. Clusterin complement
  6. Samaritens vårdcentral blekinge
  7. Karen bjornson
  8. Se gold watch
  9. Frisörer huskvarna

Examensarbete i datateknik, 15 hp * År 4–5. Tekniska beräkningar, 7,5 hp; Examensarbete för civilingenjör i datateknik, 30 hp; Profilering mot samverkande inbyggda system: Obligatoriska kurser: Inbyggda realtidssystem, 7,5 hp; Programmering av distribuerade system, 7,5 hp * Nätverk för inbyggda system, 7,5 hp; Parallelldatorer i inbyggda system, 7,5 hp Många studenter vid KTH gör sina examensarbeten eller andra projekt utomlands. Det kan vara allt från en uppsats på ett europeiskt företag till en fältstudie i ett utvecklingsland. Studenter på civilingenjörsprogrammet i Datateknik har bland annat gjort examensarbete på Amadeus Nice i Frankrike. Andra möjligheter Exempel på webbaplikationer kan vara webb-mail, soci- ala nätverk, e-banker, bloggar, webbtidningar och många andra dynamiska sidor på nätet.

Exempel på lämpliga kompletteringskurser är EDAG01 Effektiv C, EDAF35 Operativsystem och EDAN65 Kompilatorer. Inbyggda system Specialiseringen fokuserar på datorsystem som är inbygga i andra system som t.ex. mobiltelefoner, reglersystem och konsumentprodukter.

Ingenjörstiteln omfattar många olika områden, så när du presenterar dig är det viktigt att betona vad som utmärker just dig som ingenjör. Lyft den gren inom näringslivet som du utbildat dig inom och kom med konkreta exempel på vad du bidragit med på dina tidigare uppdrag och vad du kan tillföra arbetsgivaren du söker jobb hos. Lunds Tekniska Högskola | examensarbete Examinationsunderlag • en skriftlig rapport på svenska eller engelska – sammanfattning på engelska • en separat sammanfattning på normalt 1-2 sidor – populärvetenskaplig • en presentation vid ett offentligt seminarium vid LTH • opposition – skriftligt underlag byggnadsingenjör, inte om man gör examensarbete inom elektro- eller datateknik) 5 Motivering av examensarbetet Motivera valet av examensarbete.

Exempel på examensarbete datateknik

Datateknik. Sensorfusion i Sakernas Internet - Simon Gustafsson och Victor Nilsson, utfört på Combitech; Distribuera mera - Spark och Hadoop utan Big Data - Oscar Nihlgård, utfört på Cybercom; Integration of social media - Michael Johansson, utfört på SAAB Training & Simulation

Genomförande Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. Mjukvaruprojektmetoder 7,5 hp Forskningsmetoder i datateknik och informatik 7,5 hp Affärsplanering och entreprenörskap 7,5 hp Intelligenta mobila system 7,5 hp Examensarbete i Datateknik 15 hp. Exempel på valbara kurser som ges vid Jönköping University inkluderar (notera att alla dessa kurser inte ges varje år) Lunds Tekniska Högskola | examensarbete Det formella • en skriftlig rapport på svenska eller engelska – sammanfattning på engelska • en separat sammanfattning på normalt 2-4 sidor – populärvetenskaplig • en presentation vid ett offentligt seminarium vid LTH • opposition – skriftligt underlag Frukost- och lunchmöten, mentorprogrammet och examensarbete är exempel på hur du kan komma i kontakt med arbetslivet. Du kommer också att få jobba med både skarpa och fiktiva arbetslivsrelaterade uppdrag, praktiska laborationer och projektarbeten samt träffa gästföreläsare och delta i studiebesök. jag tittat på {ir om ett callcenter tjänar på att utbilda agenter för att kun- na ta hand om så många samtalstyper som möjligt om de genomsnittliga betjäningstiderna varierar beroende på kunskapsnivå. 3 Bakgrund 3.1 Termer och begrepp Här beskrivs de termer som läsaren bör känna till för att förstå resten av texten.

Exempel på examensarbete datateknik

På denna sida listar vi de examensarbeten som för tillfället är tillgängliga. PDF Examensarbetets titel. Exempel på sådana personer är handledare, bollplank/diskussionspartners och korrekturläsare. Examensarbete i Datateknik på C-nivå.
Marju valting

Exempel på examensarbete datateknik

Tekniska beräkningar, 7,5 hp; Examensarbete för civilingenjör i datateknik, 30 hp; Profilering mot samverkande inbyggda system: Obligatoriska kurser: Inbyggda realtidssystem, 7,5 hp; Programmering av distribuerade system, 7,5 hp * Nätverk för inbyggda system, 7,5 hp; Parallelldatorer i inbyggda system, 7,5 hp Många studenter vid KTH gör sina examensarbeten eller andra projekt utomlands.

Studenter på civilingenjörsprogrammet i Datateknik har bland annat gjort examensarbete på Amadeus Nice i Frankrike.
Willys mölndal centrum öppettider

Exempel på examensarbete datateknik
Examensarbete i datalogi om 15 högskolepoäng vid Programmet för datateknik pass mycket exempel på just dessa ordföljder att de skulle vara de statistiskt

De flesta studenter på datateknikprogrammet gör examensarbetet inom datalogi. Examensarbetet ska göras i ett ämne som är centralt för teknikområdet. Gör du examensarbete i annat ämne än datalogi ska därför programansvarig för datateknik säkerställa examensarbetets datatekniska relevans.


Fotogenkök primus

– Lägg ordentligt med tid på att komma på ett bra ämne att skriva ditt examensarbete om. Ska du arbeta med det i ett halvår så måste du hitta något som verkligen får dig att känna att ”ok, nu kör vi!”. Vi kan fortfarande sitta i timmar och diskutera vårt ämne och …

vid Programmet för datateknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2011 Ett exempel på detta är, trots att Go är Examensarbete i Datateknik på C-nivå.