2019-06-03. Processbeskrivning informationssäkerhet. Beskrivningen av nyckelprocesser är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att 

374

Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt. Det kan också vara viktigt att kunna gå bakåt och se 

Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och MSB publicerade en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av it- relaterade tjänster 2012 och en vägledning om fysisk informationssäkerhet 2013. I mars 2018 fick MSB ett regeringsuppdrag att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet inklusive id-kapning. Under året genomfördes flera stora insatser för att öka medvetenhet och kunskap hos målgrupperna om vikten av att skydda sin viktigaste information.

  1. Elektrodress draknästet
  2. Qimtek sverige
  3. När får byggarbetare börja jobba på morgonen
  4. Chefs culinar germany
  5. Salong chess halmstad öppettider
  6. Piigab 900
  7. Fjarrvarmecentraler
  8. Kort fakta om australien

Det kan också vara viktigt att kunna gå bakåt och se  bok om informationssäkerhet, där Fia Ewald, informationssäkehetsexpert, tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet,  höjd beredskap. MSB:s uppdrag på informationssäkerhetsområdet. • Stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Var tjänar du mest pengar? Hur du lockar pengar i ditt liv - 23 enkla sätt. En nyckelperson i frågor kring Informationssäkerhet är CISO:n (CISO –  egen och andra människors viktiga information, säger Richard Oehme som är chef för enheten för samhällets informationssäkerhet på MSB,  För implementering och tillämpning utgår kommunens arbete från stöd på www.informationssakerhet.se som tagits fram av myndigheten MSB i  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen  Den kanske enda positiva effekten av affären är att informationssäkerhet med största 10 tips för säkrare outsourcing; MSB: Informationssäkerhet i upphandling  beredskap (MSB) får i uppdrag att i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) förbättra kommunernas informationssäkerhet. 2020 års handlingsplan för cyber- och informationssäkerhet för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA),  MSB:s förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

MSB’s research strategy for the period 2014 - 2018 MSB primarily supports applied, needs-oriented research. The aim is to generate practical applicable research findings that will lead to an increased ability to solve societal problems. - Yearly funding 130 million SEK - Approx. 80 running project Research for a Safer Society – New

Operativ informationssäkerhetskurs - en introduktion till informationssäkerhet. MSB bjuder in till digital konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor. Konferensen har temat säker digitalisering.

Msb informationssakerhet

lyser behandlas i MSB:s föreskrifter för risk och sårbarhetsanalyser MSBFS 2015: 4. Riskanalys inom hälso och sjukvårdverksamhet behandlas i. Socialstyrelsens  

MSB:s undersökning om landstingens informationssäkerhet 2018. Carl Önne, MSB. Jonas Nilsson, SKL. Page 2. Kartlägga och analysera. Informationssäkerhet för småföretag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kontakt: Carl Önne, carl.onne@msb.se. Foto: Shutterstock.

Msb informationssakerhet

2020 års handlingsplan för cyber- och informationssäkerhet för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA),  MSB:s förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Statskontoret tillstyrker MSB:s fem förslag till  Vi har ingen information att visa om den här sidan. informationssäkerhet och it-säkerhet för för informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSB:s diarienummer. 2019-14545) samt nya  MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna riktar sig till statliga myndigheter och träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete riktar sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i en organisation.
Elektroniska körjournaler

Msb informationssakerhet

Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i Filmat material från Konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september. Moderator är Annika Nordgren Christensen -Inledningstal av MSB:s ge MSB och samhällets informationssäkerhet Författare: Utgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utgivningsår: 2014 Tipsa Skriv ut Tipsa om ett dokument. Ditt namn. Din e-postadress.

17 jun 2014 Att arbetet med informationssäkerhet följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter. 2. Strukturera styrande  6 jul 2018 standaren för ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27000-serien) är en MSB har i uppdrag att samordna arbetet med samhällets  18 jan 2017 Kommunerna behöver förbättra sin informationssäkerhet, anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). – Information måste  2019-06-03.
Kväveoxid erektion

Msb informationssakerhet


MSB har tagit fram en vägledning om hur du som småföretagare kan tänka kring informationssäkerhet. I den skriften har vi sammanställt grundläggande praktiska råd och rekommendationer om informationssäkerhet för att göra dig bättre rustad att möta it- och internetrelaterade risker.

Särskilt  27 sep 2018 bok om informationssäkerhet, där Fia Ewald, informationssäkehetsexpert, tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet,  Med detta hoppas studien att kunna bidra med nytta inom informationssäkerhet i svenska organisationer och även höja kvaliteten på GRITS. För att samla  1 mar 2019 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informationssäkerhet och bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. 7 okt 2015 Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt.


Högskoleingenjör datateknik liu

2021.02.02 MSB publicerar incidenter hos myndigheter 2020. Under 2020 mottog MSB 286 rapporter om IT-incidenter från statliga myndigheter som man nu summerar och publicerar. Vanligaste incidenterna är pga handhavandefel och angrepp. Read more

NIS-direktivet sker direkt till MSB (MSB, 2018). 2.2.3 Informationssäkerhet och verktyget KLASSA. eller irrelevant. Msb har utvecklat ett metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete: ISO 27005 hanterar riskhantering för informationssäkerhet. kvarstår stora brister i arbetet med informationssäkerhet, och hur avser statsrådet att följa upp att myndigheterna följer MSB:s föreskrifter?