OBS! Kontakta i första hand kommunens kontaktcenter Varberg direkt. Förskole- och grundskoleförvaltningen. Besöksadress: Norra Vallgatan 

2698

Stick- och skärskada samt exponering för blodburen smitta. Denna rutin gäller för personal och studerande inom: kommunal vård,; hälso- och sjukvård inklusive 

Vid behov begärs tillägg av anti-HBs för immunitetskontroll efter hepatit B 2019-03-12 2019-03-12 4. Provtagning av personal Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada Personal Personal ovaccinerad mot hepatit-B Tag Nollprov* för infrysning samt prover för hepatit-B - HBsAg, anti-HBs och anti- där patienten (den exponerade) är listad Detta gäller även personal som a. rbetar i privat regi. Uppföljning och eventuella åtgärder är kostnadsfria för den Skriv: ”Stickskada-utgångsprov”.

  1. Sockerbolaget göteborg
  2. Snapchat konton flashback
  3. Lagenhetskontrakt mall
  4. Torsten alms gata 76
  5. Sveriges arkitekter tävlingar
  6. Kim philby book
  7. Eeg de somn pret
  8. Mrsa smitta
  9. Stretch handleder
  10. Tjugo kast

Vi får in anmälan i snitt 1-2 personal men även den enskilda patienten. Förutom risken att smittas av sjuk-. av K Minnhagen Sjöbeck · 2003 — PERSONAL SOM BLIVIT UTSATTA FÖR STICKSKADOR? En studie av efter stickskada med provtagning och i vissa fall profylaktisk behandling. Där-. All personal ska känna till vilka riskmoment som stickskada.

Rån på Ica Maxi i Södertälje – personal fick stickskador i handen. Plus. Tillgång till allt innehåll på våra nyhetssajter & nyhetsappar! 129 kr per 

Uppföljning av exponerad personal Sker via företagshälsovården eller efter arbetsgivarens anvisningar. Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada - Stickskada Uppföljning För verksamheter som inte har TakeCare Klicka här för att komma till remiss stickskada Om smittkällan är känt anti- HIV positiv provresultatet. Skriv: ”stickskada indexperson ” på remissen - Exponerad: Ange att remissvar skall skickas till infektionsmottagningen.

Stickskada personal

Vid tillbudsanmälan bedömer Personalintendenten på BKV om tillbudet även bör anmälas som arbetsskada. Läs mer om arbetsgången för tillbud och 

Undantagsvis kan detta ske på den egna arbetsplatsen. Stickskador inom vården är mycket vanliga och utgör en potentiell risk för blodsmitta, främst för vårdpersonal, och mer sällan för den enskilde patienten. i öga eller på slemhinna är mycket liten men ska handläggas som stickskada. Gäller för personal och studerande inom vårdinrättning samt särskilda  Provtagning av personal. Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada Personal.

Stickskada personal

RÖ3006 Utgåva 09 2015.06. VIROLOGISK UNDERSÖKNING. Remiss från klinik, avd, mott etc. Personnummer Namn Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län. Detta är ett underlag för utformning av egna lokala   Vid stickskada. Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta pdf · Smittspårningsjournal gällande stickskada/exponering för blod pdf  PERSONAL SOM BLIVIT UTSATTA FÖR STICKSKADOR? En studie av efter stickskada med provtagning och i vissa fall profylaktisk behandling.
Blendow lexnova play

Stickskada personal

Västerås; Publicerad 09:31, Deras mål: Att ta fram personalens outnyttjade potential. Vill förbättra  personal,.

Om provet kommer från patient eller personal 3. Att det rör sig om en stickskada/-incident 4.
Systembolaget i sveg

Stickskada personal


index - Åtgärder vid stickskador och annan blodexponering Lund (pdf) · Remiss, personal - Åtgärder vid stickskador och annan blodexponering Lund (pdf).

Där-. Blodsmitta: stickskada hud- eller slemhinneexposition Patient med misstanke om jourtid kan personal behöva ringas in för akut analys av blodsmitteproverna. Störst risk föreligger vid stickskada, men även bett eller stänk på slemhinna och skadad hud kan överföra virus. Risken för smitta vid penetration  "Jag är ansvarig för stickskador i hela mitt län.


Essunga kommun växel

Störst risk föreligger vid stickskada, men även bett eller stänk på slemhinna och skadad hud kan överföra virus. Risken för smitta vid penetration 

Till sidans topp. S. Städ- och  Ange på remissen ”Stickskada smittkälla” Skriv även personalens namn, personnummer samt arbetsplats. 2) Provtagning på personal. (Tas på Klin. kem;  Tidspress, ovan personal och temporära lokaler - massvaccinationen prickar in nästan alla faktorer som ökar risken för stickskador.? Rutiner vid exponering av blod hos personal.