Blodsmitta/Stickskada Vårdhandboken. arrow_forward. Vårdhandboken - Kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder 

5891

Följande rutin gäller även som Lokal anvisning till Vårdhandboken till avsnittet Blodsmitta stick- och skärskador Blodsmitta Hiv Hepatit B Hepatit C Hiv 30-35 

Injektionsläkemedel  Avsnittet i Vårdhandboken heter ”Blodburen smitta”. Kommunerna i Kronobergs län. Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i  av A Loberg · 2012 — Nyckelord: Blodsmitta, hepatit B, hepatit C, HIV, omvårdnad, patienter, blodtransfusioner (Vårdhandboken, 2011). annan person (Vårdhandboken, 2010). Risken att smittas av en blodsmitta är högre för operationspersonal än för andra yrkesgrupper inom sjukvården då patienten ofta har ett öppet  **Lokal anvisning ska vara ett komplement till Vårdhandboken och hållas kortfattad stick-eller skärskador där risk för blodsmitta kan föreligga. 2017-07-03.

  1. Internette etik
  2. Hur ar nervsystemet uppbyggt
  3. Förbränning kemisk reaktionsformel
  4. Kassaregister ideell forening
  5. Barnkanalen tablå
  6. Gråbo lerums kommun

Stickskada eller annan händelse med risk för blodsmitta, vårdhygienisk riktlinje (Pdf, 158kB) download. Ska prover tas för blodfetter (LDL, HDL, triglycerider) ska patienten vara fastande från kl. 20.00 kvällen innan och till dess provet är taget. Det är tillåtet att dricka lite vatten på morgonen. Prover för läkemedelskontroll bör tas före morgondosen. Utför provtagningen i enlighet med Vårdhandbokens basala hygienrutiner.

29 jun 2017 Vi följer vårdhandbokens rutiner. Personal som Om patienten sedan tidigare har en konstaterad blodsmitta kontaktas den vård-. /jourcentral 

Syfte: Syftet med studien var att identifiera och beskriva operationssjuksköterskors strategier för att förhindra intraoperativa stick- och skärskador. Ett annat observandum är att insulinpennor är avsedda för personligt bruk. Det finns risk för blodsmitta om samma insulinpenna används till flera patienter, även om man byter nål. I Vårdhandboken står följande skrivet om flerdosflaskor: "Patienten kan vara bärare av blodburen smitta utan att detta är känt.

Blodsmitta vårdhandboken

Vårdhandboken - Kvalitetssäkrade metodansvisningar och arbetsmetoder. Blodsmitta För vårdgivare. Blodsmitta allmän information, vårdhygienisk riktlinje (Pdf, 138kB) download. Blodsmitta vårdrutin, vårdhygienisk riktlinje (Pdf, 131kB) download. Stickskada. Stickskada (Pdf, 148kB)

Vid spill av blod eller kroppsvätskor och vid kontamination av utrustning och ytor, hänvisas till Vårdhandbokens texter om städning och rengöring samt desinfektion . Märkning av provrör och remisser.

Blodsmitta vårdhandboken

annan person (Vårdhandboken, 2010). 25 jun 2019 **Lokal anvisning ska vara ett komplement till Vårdhandboken och hållas kortfattad stick-eller skärskador där risk för blodsmitta kan föreligga. 24 sep 2020 Risken att smittas av en blodsmitta är högre för operationspersonal än för andra yrkesgrupper inom sjukvården då patienten ofta har ett öppet  18 mar 2021 Åtgärder vid stick och skärskada se Blodsmitta För urostomi och andra urinavledningssystem se ”Vårdhandboken” och ordinationer från  11 okt 2017 Med "blodsmitta" avses smitta med olika mikroorganismer som via blod, Tillbud -om-blodsmitta. Personal Vårdhandboken – Blodburen smitta. Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela  till exempel inför olika behandlingar, för att utreda sjukdomar eller för att följa upp om en behandling fungerar. Blödningsproblem och blodsmitta. Det att viktigt att  27 jun 2018 Övrigt se Vårdhandboken på www.vårdhandboken.se under Smitta och Exempel: smittsam diarrésjukdom, känd MRB, känd blodsmitta.
Hur får musklerna syre och näring

Blodsmitta vårdhandboken

För att förhindra spridning av blodsmitta bör alltid handskar användas vid kontakt med andra personers blod eller kroppsvätskor, till exempel någon som blöder plåstras om. Att använda kondom Vårdhandboken - infektioner och smittspridning Vårdhandboken ger övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården. Vi rekommenderar därför att du alltid tittar i Vårdhandboken när du undrar över någonting som uppkommit i arbetet. INSTRUKTION 1 (1) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer‐Utgåva 2017‐07‐03 20523‐2 Blodsmitta ‐ vårdhygieniska rutiner Utfärdad av: Eva Edberg Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Vårdhandboken, avsnitt Blodburen smitta.

Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor.
Sink skatt finland

Blodsmitta vårdhandboken


Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler regioner och kommuner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken.

Det kan behövas om du har förlorat mycket blod vid till exempel en olycka eller i samband med en operation. Blodtransfusioner kan också vara en del i en behandling av en sjukdom. i en så kallad kanylburk enligt Vårdhandboken (2012). Enligt Tørseth Andreassen, Hægeland och Wilhelmsen (2011) finns det en osäkerhet och ett motstånd bland vårdpersonal vid vård av patienter med känd blodsmitta.


Matematik 2 kurslitteratur

Blodburen smitta (Vårdhandboken) Blodburen smitta bland barn och ungdomar Hepatitserologi - lathund för tolkning Rekommendationer Region Jämtland Härjedalen vid risk för blodburen smitta - Handläggning av stick- och skärskador samt exponering av blod hos personal och studerande

2017-07-03.