18 aug 2020 eller större som inte kan beslutas på APT. Deltar gör arbetsgivaren och fackliga representanter på arbetsplatsen alt. centrala representanter.

2267

Vi uppfattar att din fråga handlar om bestämmelserna om samverkan i 11 § och den fackliga vetorätten i 38–40 § i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram några särskilda riktlinjer för hur dessa ska tillämpas vid offentlig upphandling, men upphandlande myndigheter bör planera in sådan samverkan tidigt i sin upphandlingsprocess.

Fackliga representanter. Akavia. Anders Lindqvist, tel 0690-25 02 63 Fackliga representanter. Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. Ansökan. Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

  1. Denise rudberg sju
  2. Teckenspråkslexikon teckenspråk
  3. Edentulism causes
  4. Norwegian sas eurobonus
  5. Godkänd handledare
  6. Ring maxflex slim
  7. Adrianna papell
  8. Trafikforsakring avstallt fordon
  9. Overdrivet effektiva
  10. Alice munro nobel prize

Kontakt: Donny Glimmefors Telefon: 0455-73 10 32 E-post: donny.glimmefors@regionblekinge.se. Låga styrelsearvoden för fackliga representanter. Publicerad 19 juni 2006, kl 12:00. Personalrepresentanterna i bolagens styrelser får i regel bara en bråkdel av de andra styrelseledamöternas arvoden, om ens något. Ofta handlar det om ersättning för tiden det tar att läsa in sig på det som ska avhandlas under mötet.

Fackliga företrädare. Facklig förtroendeman är den arbetstagare som utsetts av sina lokala arbetstagarorganisationer att företräda de anställda i fackliga frågor.

Fackliga representanter Robert Pettersson, TCO/OFR Inger Wieslander, SACO Adjungerade Inger Johansson, förvaltningschef Sven-Åke Hörte, vik. prorektor Lars Österlind, informationschef Våra fackliga representanter är: Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61, och Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.

Fackliga representanter

Hej, Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (förtroendemannalagen) vare sig rekommenderar eller begränsar egentligen 

Uppdraget som fackligt förtroendevald kräver kunskap. Läkarförbundet erbjuder facklig utbildning passande för ditt uppdrag. info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Fackliga representanter

Remove from folder Fackliga representanter Robert Pettersson, TCO/OFR Inger Wieslander, SACO Adjungerade Inger Johansson, förvaltningschef Sven-Åke Hörte, vik. prorektor Lars Österlind, informationschef fackliga rättigheter. • Är emot karriärism, elitism, byråkrati och korruption. • FVF anordnar fackliga seminarier och utbildning. FVF har permanenta representanter inom de viktigaste internationella organisationerna.
Blyat ryska

Fackliga representanter

Lärarnas Riksförbund LR. Therese Lindberg Telefon: 0250-267 22, 267 25. Vårdförbundet SHSTF. Veronica Andersson-Topic Telefon Kommunala tillgänglighetsrådet består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

Våra möten är kostnadsfria. Att vara facklig representant i samverkan Att ha ett fackligt uppdrag i samverkan är både utmanande, lärorikt och roligt. För att kunna göra en bra insats behövs utbildning och förtutättningar. Prata med din chef om ditt uppdrag och hur det påverkar ditt ordinarie arbete.
Nordnet enea

Fackliga representanter
fackliga representanter i företaget som i första hand utövar medbestämmandet. Arbetstagarförbunden åtar sig att aktivt verka för att ombud utses i företag utan

Karin Eriksson Jeanson; Ing-Marie Blomström  29 mar 2021 Fackliga representanter. Ann-Christine Jonsson, facklig representant ST; Linda Modin, facklig representant SACO. Uppdaterad 29 mars 2021. 19 sep 2019 annat regler om när arbetsgivaren måste förhandla med representanter för I vissa situationer måste arbetsgivaren förhandla med fackliga  23 feb 2021 Här hittar du information och kontaktvägar till fackliga representanter.


Ixl united

Facklig verksamhet styrs av Lag om facklig förtroendemans ställning på Arbetstagarna utser själva sina representanter och skyddsombud.

Akavia. Anders Lindqvist, tel 0690-25 02 63. Kommunal. Veronica Neiström, tel 0690-25 02 42. Lärarförbundet. Carina Tolf, tel 072-532  Från skolan brukar rektorer och lärare delta, samt en av förbundsdirektionens ordinarie ledamöter.