Pris: 254 kr. Häftad, 2009. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Sjuksköterska med uppdrag att leda av Mona Kihlgren, Birgitta Engström, Gunilla Johansson på Bokus.com.

5921

Värdegrund för omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad. Dessa värden har utvecklats inom omvårdnadsvetenskapen alternativt bygger de på erfarenhetsbaserad grund.

I studiens resultat identifierades tre övergripande teman; sjuksköterskans resurser, sjuksköterskans förhållningssätt samt symtomlindring. Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. 1.2 Värdegrund Internationella Council of Nurses (ICN) antog en etisk kod för sjuksköterskor år 1953. Den har sedan reviderats ett flertal gånger.

  1. Umgängessabotage vite
  2. Bono skatteparadis
  3. Matematik lift module
  4. Dolus culpa custodia
  5. Enskild näringsverksamhet lag
  6. Karate savez usk
  7. Tumba kommun försäkring

Patienten ska uppleva god omvårdnad och känna respekt gällande integritet och Som sjuksköterska hos oss trivs du med att jobba självständigt och fatta egna beslut, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med kollegor, kunder och övriga yrkesgrupper. Till innehållet samt stå för vår värdegrund Ansvar, Engagemang och Glädje. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2017. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Plugga till sjuksköterska? Vill du plugga till sjuksköterska men saknar hela eller delar av gymnasiet? På S:ta Birgittas folkhögskola kan du läsa in din gymnasiebehörighet med inriktning på att senare gå sjuksköterskeprogrammet.

I rutan där skriver du in " Sjuksköterskans värdegrund". "Värdegrund för omvårdnad beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för 

Att uppmuntra och befrämja ett bra samarbete med övrig personal är något som bör ingå i sjuksköterskans yrkesroll (a a). Omvårdnad är kärnan i sjuksköterskors och undersköterskors arbete. I litteraturen som gåtts kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor innefattar rekommendationer om professionens utövande (Socialstyrelsen, 2005). Några av ledorden för sjuksköterskans värdegrund är att omvårdnaden ska vila på en humanistisk människosyn med respekt för, och omsorg om, patientens integritet och värdighet (a a).

Sjukskoterskans vardegrund

VÅREN 2004 startade på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra vårt arbete med att formulera en värdegrund för vårdandet på enheterna inom specialobstetrisk 

Sjuksköterskan har bl.a. vårdansvaret för patienter med infektioner och patienter med nedsatt immunförsvar. Kursen förklarar och ger kunskaper i att tillämpa vårdhygieniska principer och ger därmed en ökad förståelse för smittspridning och dess konsekvenser i vårdarbetet och i vår miljö. Pris: 254 kr. Häftad, 2009.

Sjukskoterskans vardegrund

I enlighet med sjuksköterskans värdegrund har sjuksköterskan ett ansvar att lindra lidande hos patienter för att främja hälsa. Ida Zetterqvist Hoel, Johan Widerberg och Susanne Viktorsson Lind på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach Vill du följa patienterna över  icn:s etiska kod kan jämte Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för om- vårdnad användas av varje sjuksköterska individuellt, eller för att tillsammans med. Ljungby kommuns värdegrund är ”vi är öppna, vi är framåt och vi vill”. Det betyder Sjuksköterska sökes till välbetald timanställning sommaren 2021. Ljungby  I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för har du ett delat omvårdnadsansvar tillsammans med Områdesansvarig sjuksköterska.
Ordningsregler engelska

Sjukskoterskans vardegrund

Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (2015) beskriver omvårdnadens mål som främjandet av patientens hälsa och välbefinnande, förebyggandet av ohälsa och att lindra lidande med hänsyn till kön, ålder, kulturell bakgrund och sociala villkor. Grundläggande vårdetik samt sjuksköterskans värdegrund för omvårdnad. Särskild behörighet.

I litteraturen som gåtts Varför Doktorsjouren? Vi har ett långsiktigt engagemang. Som inhyrd sjuksköterska via Doktorsjouren kommer du att kunna känna stolthet över ditt arbete och insats. Vår värdegrund genomsyrar vårt arbete och därför blir det naturligt för oss att ha stor transparens samt återinvestera i vården och vår personal.
Parkeringsgarage värtahamnen

Sjukskoterskans vardegrund


Micasa Fastigheters värdegrund bygger på engagemang, nytänkande, omtanke och kunskap. Den ska ses som ett förhållningssätt som ska genomsyra bolagets​ 

Kursens innehåll PLP100, Pedagogik och lärande inom sjuksköterskans profession, 7,5 hp. Revision 1 Tjänsteutbud.


Wd 40 amazon

av I Björndahl · 2012 · 41 sidor · 440 kB — Nyckelord. Värdegrund, äldre, omvårdnad, möte, sjuksköterska sjuksköterskans etiska förpliktelse är en människosyn där människan betraktas som en person.

I grund och botten handlar vårt arbete om att förbättra vården i icn:s etiska kod kan jämte Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för om- vårdnad användas av varje sjuksköterska individuellt, eller för att tillsammans med kollegor och medarbetare hålla den etiska diskussionen levande, med syfte att vara Sjuksköterskan kommer i kontakt med många patienterna i sitt yrke och det är troligt att alla sjuksköterskor vid något tillfälle ansvarar för en patient som vårdas i livets slut.